Львівське товариство символдрами
Офіційний сайт
Міжрегіональної громадської організації сприяння розвитку символдрами
Офіційний сайт
Київське товариство Символдрами
Офіційний сайт
Міжнародний інститут глибинної психології (Київ)
Офіційний сайт
Центр психоаналізу
Електронні тексти Фройда, Брейера, Адлера, Спітца, Куттера, Фрома, Шпільрейн та російських авторів
Психоаналітичний ресурс Ніколаєва В.І.
Життя й бібліографія З.Фройда, словник психоаналітичний термінів, тексти О.Кернберга, інтерв’ю з П.Куттером, історія написання роботи “Випадок Дори” й інших робіт, мабуть, найповніший список російськомовних та закордонних ресурсів з психоаналізу
Журнал “Вісник психоаналізу”
Статті з прикладного та клінічного психоаналізу
Психологічна бібліотека самопізнання та саморозвитку
Велика кількість літератури з психології та психотерапії