СИМВОЛДРАМА (Кататимно-імагінативна психотерапія) – це один з напрямків психотерапії, що базується на принципах глибинної психології, в якому використовується особливий метод роботи з уявою (імагінація) для того, щоб унаочнити несвідомі бажання людини, її фантазії, конфлікти і механізми захисту.

З усіх відомих на сьогодні напрямів психотерапії, які використовують роботу з уявними óбразами, символдрама є найглибше опрацьованим, системно організованим методом, який має фундаментальну теоретичну та експериментальну базу. Її ефективність підтверджена також сучасними науковими дослідженнями, які проводилися, зокрема, в Німеччині та Росії.

В основі методу лежать концепції класичного та сучасного психоаналізу. Метод має також багато спільного з теорією архетипів К.-Г.Юнга та розробленим ним методом активного уявляння.

Психотерапія за методом символдрами застосовується при:

 • неврозах та невротичних розладах особистості;
 • невротичних страхах і фобіях;
 • депресивних розладах;
 • психосоматичних розладах;
 • психотерапії межових станів (Borderline);
 • вирішенні сексуальних проблем;
 • допомозі в розв’язанні сімейних проблем;
 • психотерапії дітей та підлітків;
 • допомозі людям, що пережили горе втрати близької людини;
 • супроводі і підтримці помираючих;
 • роботі з екзистенційними проблемами.

Символдрама також успішно використовується в психологічному консультуванні та коучінгу.
Елементи символдрами можуть бути застосовані у тренінгах особистісного росту, а також у програмах розвитку креативності для дітей, підлітків і дорослих.

Психотерапія за методом символдрами може проводитись у формі:

 • індивідуальної психотерапії;
 • групової психотерапії;
 • психотерапії пари (шлюбних партнерів чи дитини і когось з батьків).