Публікація даних документів не переслідує жодної комерційної або іншої вигоди. Всі авторські права зберігаються за автором даних документів у повній мірі. Єдина мета, з якою розміщені ці документ у бібліотеці сайту, – популяризація психологічних знань і вільна передача їх всіх тим, хто виявляє цікавість до психології.

Загальна психологія

 • Гамезо М.В., Домашенко И.А.
  Атлас по психологии
  [завантажити]
 • Гиппенрейтер Ю. Б.
  Введения в общую психологию
  [завантажити]
 • Гинецинский В.И.
  Пропедевтический курс общей психологии
  [завантажити]
 • Сидоров П.И., Парняков А.В.
  Введение в клиническую психологию: Т. I.
  [завантажити]
 • Рубинштейн С.
  Основы общей психологии
  [завантажити]
 • Практикум для непсихологічних спеціальностей
  Бланки
  [завантажити]

Психологія особистості

 • Аверин В.А.
  Психология личности: Учебное пособие
  [завантажити]
 • Талайко С.В.
  Психология личности Курс лекций
  [завантажити]
 • Тайсон Ф.,Тайсон Р.
  Психоаналитические теории развития: интеграция
  [завантажити]
 • Фрейджер Р., Фэйдимен Дж.
  Теории личности и личностный рост
  [завантажити]
 • Холл К.С., Линдсей Г.
  Теории личности
  [завантажити]
 • Хьелл Л., Зиглер Д.
  Теории личности. Основние положения, исследования и применение
  [завантажити]
 • Психологические теории и концепции личности. Краткий справочник
  под. ред. Горностай П., Титаренко Т.
  [завантажити]

Психодіагностика

 • Общая психодиагностика
  Под ред. А.А. Бодалева, В.А.Столина
  [завантажити]
 • Психологическая диагностика: Учебное пособие
  Под ред. К.М. Гуревича, Е.М. Борисовой
  [завантажити]
 • Акимова М.К.
  Психологическая диагностика
  [завантажити]
 • Анастази А.
  Психологическое тестирование
  [завантажити]
 • Белова О.В.
  Общая психодиагностика. Методические указания
  [завантажити]
 • Бурлачук Л.Ф.
  Введение в проективную психодиагностику
  [завантажити]

Практикум з психодіагностики

 • Детская психодиагностика: Практические занятия. Методические указания
  Сост. Ю.В. Филиппова
  [завантажити]
 • Практическая психодиагностика
  Под ред. Д.Я. Райгородского
  [завантажити]
 • Большая энциклопедия психологических тестов
  Под ред. А. Карелина
  [завантажити]
 • Практикум по психодиагностике личности
  Под ред. Н.К. Раковича
  [завантажити]
 • Сборник психологичеких тестов
  Под ред. Е.Е. Миронова
  1 частина [завантажити] 2 частина [завантажити] 3 частина [завантажити]

Психологія праці

 • Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтельев А.И.
  Психология труда и инженерная психология
  [завантажити]
 • Толочек В.А.
  Современная психология труда: Учебное пособие
  [завантажити]
 • Иванова С.В.
  Искусство подбора персонала: Как оценить человека за час
  [завантажити]
 • Практикум з психології праці
  Бланки
  [завантажити]

Експериментальна психологія

 • Дружинин В. Н.
  Экспериментальная психология: Учебное пособие
  [завантажити]
 • Корнилова Т.В.
  Экспериментальная психология
  [завантажити]

Психологія здоров’я

 • Александер Ф.
  Психосоматическая медицина. Принципы и практическое применение
  [завантажити]

Клінічна психологія

 • Бауманн У.
  Клиническая психология
  [завантажити]
 • Карвасарский Б.Д.
  Клиническая психология
  [завантажити]
 • Менделевич В.Д.
  Клиническая (медицинская) психология
  [завантажити]
 • Сидоров П.И., Парняков А.В.
  Введение в клиническую психологию
  [завантажити]
 • Ефремов В.С.
  Основы суицидологии
  [завантажити]
 • Менделевич В.Д.
  Руководство по аддиктологии
  [завантажити]
 • Менделевич В.Д.,  Соловьева С. Л.
  Неврозология и психосоматическая медицина
  [завантажити]
 • Аммон Г.
  Динамическая психиатрия
  [завантажити]
 • Комер Р. Дж.
  Патопсихология поведения
  [завантажити]
 • Смулевич А.Б., Ротштейн В.Г.
  Психогенные заболевания
  [завантажити]
 • Короленко Ц.П.
  Социодинамическая психиатрия
  [завантажити]
 • Моховиков А. Н.
  Суицидология: Прошлое и настоящее
  [завантажити]
 • Попов Ю.В., Вид  В.Д.
  Современная клиническая психиатрия
  [завантажити]

Психосоматика

 • Антропов Ю.Ф.
  Психосоматические расстройства
  [завантажити]
 • Бройтигам В., Кристиан П., Рад М.
  Психосоматическая медицина: Кратк. учебн.
  [завантажити]
 • Малкина-Пых И. Г.
  Психосоматика: Справочник практического психолога
  [завантажити]
 • Пезешкиан Н.
  Психосоматика и позитивная психотерапия
  [завантажити]
 • Турецька Х.
  Теоретичні основи психосоматичного підходу
  [завантажити]

Психофізіологія

до гори

Патопсихологія

Історія психології

 • Малашкина М.М.
  Популярная история психологии
  [завантажити]
 • Лихи Т.
  История современной психологии
  [завантажити]
 • Марцинковская Т.Д.
  История психологии
  [завантажити]
 • Шульц Д.П., Шульц Э.С.
  История современной психологии
  [завантажити]
 • Ярошевский М.Г.
  История психологии от античности до сер. 20 в.
  [завантажити]

Напрямки сучасної зарубіжної психології

Психологічне консультування, психокорекція, психотерапія

 • Бурлачук Л.Ф.
  Основы психотерапии
  [завантажити]
 • Зиновьева Н. О., Михайлова Н. Ф.
  Психология и психотерапия насилия. Ребенок в кризисной ситуации
  [завантажити]
 • Игумнов С. А.
  Психотерапия и психокоррекция детей и подростков
  [завантажити]
 • Карвасарский Б.Д.
  Психотерапия
  [завантажити]
 • Кочюнас Р.
  Основы психологического консультирования
  [завантажити]
 • Кочюнас Р.
  Психотерапевтические группи: теория и практика
  [завантажити]
 • Нельсон-Джоунс Р.
  Теория и практика консультирования
  [завантажити]
 • Рудестам К.
  Групповая психотерапия. Психокорекциооные группи: теория и практика
  [завантажити]
 • Хайгл-Эверс А., Хайгл Ф.
  Базисное руководство по психотерапии
  [завантажити]
 • Психотерапия — что это? Современные представления
  Под ред. Дж.К. Зейга и В.М. Мьюниона
  [завантажити]
 • Осипова А.А. 
  Общая психокоррекция
  [завантажити]
 • Бондаренко А.Ф.
  Психологическая помощь
  [завантажити]

Напрямки психотерапії

Психологічний тренінг

 • Вачков И.В.
  Основы технологии группового тренинга
  [завантажити]
 • Зайцева Т.В.
  Теория психологического тренинга
  [завантажити]
 • Кроль Л.М., Михайлова Е.Л.
  Тренинг тренеров: как закалялась сталь
  [завантажити]
 • Кроль Л.М., Михайлова Е.Л.
  О том, что в зеркалах. Очерки групповой психотерапии и тренинга
  [завантажити]
 • Горбушина О.П.
  Психологический тренинг. Секреты проведения
  [завантажити]
 • Пахальян В. Э.
  Групповой психологический тренинг: Учебное пособие
  [завантажити]
 • Евтихов О.В.
  Практика психологического тренинга
  [завантажити]
 • Пузиков В. Г.
  Технология ведения тренинга
  [завантажити]
 • Фопель К.
  Технология ведения тренинга
  [завантажити]
 • Бакли Р., Кэйпл Дж.
  Теория и практика тренинга
  [завантажити]
 • Пол Б.
  Тренинг
  [завантажити]
 • Торн К., Маккей Д.
  Тренинг. Настольная книга тренера
  [завантажити]

Диференційна психологія

Психологія Інтернету